Valitut dokumentit

Vastaanota kaikki valitut asiakirjat suoraan sähköpostitse.

0
Valitut dokumentit
Julkisiin tiloihin Tietosuojakäytäntöön

Henkilötietojen tietosuojapolitiikka

Gerflor sitoutuu noudattamaan käytettäviä lakeja ja määräyksiä henkilötietojen käsittelyssä.

Gerflor noudattaa 27 päivänä huhtikuuta 2017 annettua henkilötietosuojaa koskevaa euroopan parlamentin asetusta nro 2016/679

Tämän linjauksen päätavoite on varmistaa, että Gerflor omaa asianmukaiset hallintorakenteet, valvonnan sekä menetelmät henkilötietosuojaa koskevien lakien ja määräysten noudattamisen varmistamiseksi.

TIETOJENKÄSITTELYN HALLINTA

Henkilötietojasi hallinnoi Gerflor osakeyhtiö, jonka pääoma on 1.932.385 euroa ja joka on rekisteröity Lyonin kauppa- ja yritysrekisteriin numerolla 726 580 152 ja jonka pääkonttori sijaitsee:
1 Place Giovanni Da Verrazzano Bâtiment B - Campus Verrazzano - 69009 Lyon - France
Puhelin : +33 (0)4 72 65 10 00 – E-mail : gerflor@gerflor.com

ULKOISET LINKIT

Nykyinen tietosuojakäytäntö koskee vain Gerflorin tai Gerflor-konserniin kuuluvan yrityksen tietojenkäsittelyä.
Gerflor ei ole vastuussa henkilötietojen käsittelystä, joita ilmoitat kolmansille osapuolille, vaikka Gerflor-sivusto viittaisi näiden kolmansien osapuolten sivustoihin.
Kolmansien osapuolien sivustot tai Gerflorin sivustolla olevat sovellukset eivät sisälly nykyiseen tietosuojalinjaukseen.

HENKILÖTIETOJEN KERÄYS JA KÄYTTÖ

Nykyinen tietosuojakäytäntö kattaa online ja offline -datan keräämisen, mukaan lukien henkilökohtaiset tiedot, joita voisimme kerätä eri kanavien, kuten verkkosivustojen, sosiaalisten verkostojen ja tapahtumien (messujen jne.) kautta.
Gerflor kerää ja käsittelee kaiken tiedon, jotka kommunikoidaan sen verkkosivuston kautta tai muilla tapaa etenkin nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero ja ammatti mikäli mahdollista.
Pakolliset henkilötiedot ilmoitetaan merkillä *.

Gerflor voi käyttää kerättyjä tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

Asiakaspalvelua varten: Gerflor käsittelee henkilötietojasi tarjotakseen asiakastukea.
Kilpailuihin ja muihin promootioihin: Käyttäjän hyväksynnällä (kun vaadittu), Gerflor voi käyttää yksityistietojasi ottaakseen yhteyttä sähköpostilla, tekstiviestillä, puhelimella tai kirjeitse koskien tuotetta tai palvelua, joka saattaa kiinnostaa sinua.
Tilastollisten tutkimusten käyttöön: Gerflor voi käyttää yksityistietoja tilastollisiin tarkoituksiin (markkinointitutkimukset, tyytyväisyyskyselyt yms.)
Hallinnollisiin tarkoituksiin, jotka liittyvät turvallisuuteen ja Gerflor-järjestelmien käyttöoikeuksiin (alustat, verkkosivujen turvallisuus, sovellukset)
Muihin laillisiin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin.

HENKILÖTIETOJEN TIEDONANTO/TIEDONVÄLITYS

Gerflor voi luovuttaa henkilötietosi mille tahansa Gerflor konsernin yksikölle ja tarvittaessa Euroopan talousalueella (ETA) sijaitseville alihankkijoille, jotka liittyvät yllä kuvattuihin tarkoituksiin. Kerättyjä tietoja ei myydä, lainata tai luovuteta kolmansille osapuolille.
Gerflorilla voi olla velvollisuus luovuttaa henkilötietoja, mikäli sovellettava laki, asetus, oikeus- tai hallintoviranomaisen pyyntö tätä edellyttää.

KERÄTYN HENKILÖTIEDON SUOJAAMINEN

Gerflor takaa, että tietojasi käsitellään turvallisesti ja luottamuksella. Tietoja suojataan luvattomalta käsittelyltä sekä häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

Gerflor käyttää turvallisia tietojärjestelmiä, jotka noudattavat voimassa olevia standardeja. Henkilötietoihin on pääsy ainoastaan Gerflorilla tai sen alihankkijoilla, jotka tarvitsevat pääsyn käsittelemään tietoja työtehtäviensä perusteella. Kaikki Gerflorin työntekijät ja sen alihankkijat ovat sitoutuneet luottamuksellisesti suojaamaan tietoja.

Mikäli henkilötietojasi siirrettäisiin Euroopan talousalueen ulkopuolelle, käytämme seuraavia tietoturvaa koskevia sääntöjä:

Henkilötietojen siirto Gerflor-yksikölle tai Gerflor-alihankkijalle, joka sijaitsee maassa, joka tarjoaa riittävän suojan Euroopan komission päätöksellä.
Tiedonsiirto, joka on laadittu Euroopan komission laatimien sopimusehtojen mukaisesti.

SÄILYTYKSEN KESTO

Gerflor sitoutuu säilyttämään henkilötietojasi ylämainitulla tavalla tarvittavan ajan, joka määräytyy lainsäädännöllisten asetusten mukaan.

KÄYTTÖOIKEUS HENKILÖTIETOIHIN

Sovellettavan lainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus muokata tai poistattaa henkilötietosi tai vastustaa oikeutetuista syistä tietojesi käsittelyä. Voit käsitellä sinua koskevia tietoja lähettämällä sähköpostia osoitteeseen DPO@gerflor.com tai kirjeitse seuraavaan osoitteeseen:
Gerflor France – DPO – 1 Place Giovanni Da Verrazzano Bâtiment B - Campus Verrazzano - 69009 Lyon - France
Voimassa olevien määräysten mukaan, pyyntö vaatii allekirjoituksen, valokopion kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta ja osoitteen mihin vastaus lähetetään.