Viimeistelyyn

Hitsaaminen - hitsauslangat linoleumlattioille